PLANNING KLASSENRADEN:

  • Nieuwe leerlingen aanvang schooljaar:

Maandag 24/09/18 – Basis team

Dinsdag 02/10/18 – Auti team

  • Klassenraden:

Klassenraad 1 – Van 15 tem 26/10/18

Klassenraad 2  – Van 18/02 tem 1/03/19

Klassenraad 3  – Van 11/06 tem 21/06/19

  • Nieuwe leerlingen die instappen in de loop van het schooljaar = 2 weken na de instapdatum:

Maandag: Vanaf 8u30 de leerlingen van Lieve = auti team

Dinsdag: Vanaf 8u30 de leerlingen Van Ann = basis team

 

PLANNING OUDERCONTACTEN:

Oudercontact 1 – Dinsdag 6 november 2018

Oudercontact 2 – Donderdag 14 maart 2019

Oudercontact 3 – Dinsdag 25 juni 2019 = andere klassen + Donderdag 27 juni 2019 = schoolverlaters