Het busvervoer voor onze leerlingen is gratis wanneer men de dichtstbijzijnde school bezoekt. Komt uw kind met de schoolbus, zorg er dan voor dat hij of zij tijdig klaar staat.
De busbegeleiders hebben geen gemakkelijke opdracht: zij moeten zorgen voor de veiligheid op de bus en bij het in – en uitstappen. In principe mogen zij de bus niet verlaten.  Ook niet om kinderen over te steken.  Dat is werk voor de ouders. De ouders dienen de kinderen op te halen aan de bus, langs de kant van de weg waar de bus stopt. Ook die mensen rekenen op uw begrip en medewerking.