Regelmatig overleg tussen ouders, leerkrachten en directie bevordert een goede begeleiding van uw kind.

Ouders kunnen op verschillende manieren een handje toesteken:

Als ouder kan je ‘meedenken’ over hoe het kan (of beter kan) op school om het welbevinden en het pedagogisch comfort van onze leerlingen op school te bevorderen.

Als ouder kan je ‘meedoen’:
tijdens een lesactiviteit, een sportnamiddag, een projectweek, tijdens het schoolfeest, …

Onze oudervereniging is op zoek naar nog meer ouders om samen het pedagogisch project van onze school te realiseren zodat wij alle leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden om op te groeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren.

De leden van de oudervereniging

Carlier Katrien – Voorzitter
katriencarlier@hotmail.com

Arijs Rebecca
rebecca01@live.be

Karin Van Vugt
karin.vanvugt@hotmail.com

Peter De Vadder
peter.devadder@de-drempel.be

Huishoudelijk reglement
Klik hier om het huishoudelijk reglement te downloaden.