type basisaanbod.

“Bij ons komt uw kind terug op adem …”

Na een vaak moeilijke periode van teleurstelling, faalervaringen en stress kan de leerling bij ons terug op adem komen. In kleine klasjes, met verminderde werkdruk en een aangepast leerstofaanbod komt het kind weer tot rust. De leerling kan weer succeservaringen opdoen en krijgt nieuwe energie om zich verder te ontplooien.

“Gebruik van andere strategieën om het leerproces op gang te krijgen …” 

Door gebruik te maken van andere methodes of strategieën, alsook het invoeren van hulpmiddelen, kunnen wij een leerling weer op weg helpen waar hij of zij vastzat in het leerproces. 

Soms is er ook bijkomende ondersteuning nodig van onze therapeuten (kine, logo, ortho). We richten ons zowel op de primaire leerproblemen/-stoornissen als op de secundaire. Hiermee bedoelen we dat we onze therapie ook kunnen toespitsen op gedrags- of emotionele ondersteuning om de ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Dit gebeurt tijdens de lesuren, individueel of in groep. 

“Wie speelt, heeft geen tijd om zich te vervelen …”

Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen zich tijdens de pauzes op een positieve manier kunnen uitleven en zich amuseren. Naast de speeltuigen voorziet de school voor elke klas speelkoffers met materiaal aangepast aan de leeftijd en interesses van de leerling. Alles verloopt volgens een georganiseerd doorschuifsysteem zodat er voldoende ruimte en gelegenheid is voor elk kind. Op deze manier voert onze school een preventief anti-pestbeleid. Voor geweld hanteren wij een nultolerantie.

“Druk, druk, druk, even relaxen is de truc …“

De kinesitherapeuten geven de klassen heel wat tips om tussendoor zowel leerling als leerkracht even te laten ontspannen. Heel wat basisprincipes uit Braingym worden hiervoor toegepast.

“Samen sterk …”

Als leden van het team basisaanbod is het heel belangrijk dat iedereen dezelfde waarden en principes hanteert waarbij de leerling centraal staat. Dit brengt duidelijkheid voor de leerlingen en creëert veiligheid. Maandelijks zitten we samen om de violen gelijk te stemmen.